Úvod > Produkty > Jutové a kokosové protierozní sítě > Kokosová geotextilie 400 g/m²

Kokosová geotextilie 400 g/m²

Šíře: 200 cm
Nábal: 50 bm

Vhodné pro více exponované svahy do sklonu 30°, ohrožené mírně proudící vodou.

Vlastnosti

 • Středně dlouhá doba rozkladu
 • Po rozkladu působí jako hnojivo

Použití

 • Náspy silnic, dálnic a železnic
 • Ochrana výsadeb v parcích, zahradách
 • Zatravňování v rámci protierozních opatření
 • Ochrana lyžařských sjezdovek
 • Rekultivace skládek a odvalů, zahlazení následků těžby uhlí, písku
  a podobně
 • Ochrana svahu proti větrné erozi
 • Silniční příkopy ve velkém sklonu, záchytné jímky na kanalizaci a podobně
 • Břehy potoků, řek a kanálů ohrožených tekoucí vodou

Způsob pokládání sítě

Půdní profil musí být zpracován do hloubky cca 75 mm a musí být zbaven odpadů. Velké kameny mohou být buď odstraněny, nebo ponechány s tím, že síť bude v těchto místech vynechána. Půdu je možno přihnojit.

Stávající keře se seříznou na výšku cca 30 cm a síť na ně bude navlečena. Povrch svahu se nakypří a oseje travním semenem v množství 30 až 50 g/m2. V případě, že je požadována pouze místní vegetace (např. v rezervaci), použijí se smetky ze seníků nebo seno z dané oblasti, sklizené tak, aby semena dozrála až pod sítí.

Pásy se rozbalují ze svahu dolů s přesahy 50 cm nebo podél paty svahu, kdy začínáme od nejnižšího pásu, aby pod pásy nemohla zatéct voda. Pásy se pokládají s přesahy cca 10 cm. Síť se pokládá volně, bez napínání, aby mohly probíhat teplotní změny. Konce a cípy vrchního pruhu se zapustí do 15 cm hluboké rýhy a zajistí se kolíky (asi 3 kolíky na 1 m). Spodní konce nebo cípy se podhrnou v délce min. 15 cm a zajistí kolíky, kamenným záhozem nebo laťovým plůtkem, nebo se síť zasune za rub navazujícího stavebního objektu (opěrná zeď, mostní křídlo apod.) Podélné spoje s přesahy 10 až 20 cm se doporučuje kotvit po 0,5 až 1 m. Další řada skob se umístí šachovnicovitě do středu pruhu opět po 0,5 až 1 m. Ocelové skoby uvedené v cenové nabídce jsou vyhovující a praxí prověřené.

V případě jakýchkoliv nejasností nás laskavě kontaktujte.