Skrze naši spolupráci s Ital center s.r.o. jsme schopni vyhovět jakémukoli požadavku a nabízíme řadu služeb pro zajištění údržby Vašich nemovitostí, zásahů v případě havárií, správy a profitu Vašich investic do nemovitostí.

Ital center s.r.o. je společnost, která se stará o údržbu a správu nemovitostí, jejímž cílem je co nejvíce zvýšit výnosy nemovitostí a zbavit klienty starostí týkajících se správy. 

Nabízíme službu údržby domácností, abychom mohli pohotově zasáhnout při každodenních haváriích díky specializovanému a kompetentnímu personálu.

V realitní nabídce si můžete prohlédnout nemovitosti k pronájmu či prodeji. Neváhejte nás kontaktovat a prohlédnout si je.