POUŽÍVANÉ MATERIÁLY

PROTIHLUKOVÉ STĚNY

Výhradní zástupce společnosti CIR AMBIENTA spa, se sídlem v Itálii, pro prodej a instalaci protihlukových systémů v České republice a na Slovensku.

BARIÉROVÉ SYSTÉMY

Výhradní zástupce společnosti IMEVA spa, se sídlem v Itálii, pro prodej a instalaci ocelových bariérových systémů v České republice a na Slovensku.

GEOTEXTILIE

Ze světa syntetických materiálů řada tkaných i netkaných textilií, které jsou díky vysokému výkonu vhodné pro nejnáročnější situace.

TLUMIČE

Tlumiče nárazů značky Shindo mají mnohem menší rozměry než konkurenční produkty, což umožňuje snadnější instalaci a obnovu.

PROTIEROZNÍ SÍTĚ

Geotextilie se používají také jako preventivní opatření proti erozi. Používají se hlavně pro stlačení nově vytvořených pozemků po dokončení prací.

GEOMŘÍŽE

Tyto podpůrné prvky mají malý dopad na životní prostředí, umožňují, aby byla půda použita jako výplňový materiál a mají více použití v různých oblastech.

GABIONOVÉ KOŠE

Gabionové koše jsou velmi užitečné prvky v různých oblastech, především umožňují kontrolovat a vést vodu či povodeň a chrání vodu a půdu.

Navštivte náš E-shop a využije našich nabídek